*Nếu bạn không vào được DK, hãy thử vào bằng đường này
*Nếu bạn đang dùng Chrome mà hát không nghe tiếng, xin xem hướng dẫn.
*Để tránh tình trạng giả mạo MOD, các bạn lưu ý khi PM với MOD trong khung PM sẽ báo là: "Đang nói chuyện riêng với ".
Báo Lỗi