*Nếu bạn đang dùng Chrome mà hát không nghe tiếng, xin xem hướng dẫn.
*Nếu bạn dùng Chrome phiên bản 46 mà không chọn được Microphone, hãy tạm thời dùng Firefox.
*Room █✴†rä¡♥ †¡η┐♥ ¶3µồη✴█ Karaoke 3 tổ chức cuộc thi hát giọng hát hay năm 2016 với chủ đề Tình Ca Mùa Thu. Mọi thông tin chi tiết: http://tienghattraitimbuon.blogspot.kr.
Giúp Đỡ